HAVUZ İLAÇLAMA

HAVUZ İLAÇLAMA HİZMETİ

havuz ilaçlama

Yüzücüler için enfeksiyon riski taşıyan, havuz suyu içindeki hastalık yaratan virüsler vs. çok kısa süre içinde havuz ilaçlama ile öldürmek zorundadır.Bakteri, virüs, yosun sporları ve benzerlerinin öldürülmeleri için havuz ilaçlama yeterlidir. Bunlar oluşturacakları kirliliğin ve sonuçlarının da ayrıca oksidasyon (ıslak yanma) ile ortadan kaldırılması zorunluluktur. Havuz duvarlarına yapışan sümük, balgam vs. yosunlaşma ortamını arttırır.

Havuz suları için uygun dezenfeksiyon yöntemi aşağıdaki gerekleri yerine getirmek zorundadır

– Havuz suyu içinde hızlı dezenfeksiyon yapabilmelidir.

–   Filtre cihazı tarafından tutulamayan organik kirliliği okside edebilmelidir.

–   Havuz suyu dezenfeksiyon etkisi basit ve güvenilir bir şekilde ölçülebilmelidir.

Tükürük; cilt artığı gibi kirliliklerin azaltılması sırasında can sıkıcı, nahoş kokular kloraminler ortaya çıkar. Bunlara klorlanmış kirlilikte denir.Eğer filtrasyon ve flokulasyon kusursuz bir şekilde çalışıyorsa ve klor dozajının oransal miktarı başarılıysa, yani min. ve max. Değerleri aşılmazsa, böyle kirliliklere rastlanmaz. Klordan dolayı nahoş kokan havuz suyu bazı şeyler yolunda gitmiyor diye sinyal verir. Örneğin, cihazlar kirlenmiş olabilir veya filtrasyon ve flokülasyon gerektiği gibi çalışmıyor olabilir.

Serbest klor serbest ve aktif olan klordur. Bağlı klor ortaya çıkan sorunları izah eden, organik maddelere bağlıdır. Her iki değer daima ayrı tahlil edilmelidir ve yoğun bileşik klor durumu çok şiddetli bir su kirliliğinin işaretidir. Sağlık açısından tehlikelidir ve yüzücüler açısından sakıncalıdır. Sonuç; bugünkü normlara göre bileşik klorun havuz devir-daimindeki miktarı asla 0.3 mg/ltyi aşmamalıdır. TS 11899 normunda ise bu değerin 0.2 mg/l olması beklenmektedir.

Deney seti ile ölçümler çabuk ve basit olarak problemsizce yapılır. Her iki klor değeri günlük havuz işletmesinin başlangıcında, ortasında ve sonunda ölçülmeli, işletme kitabına yazılmalı ve bu değer serbest klor miktarı otomatik ölçüm cihazının gösterdiği değerle karşılaştırılmalıdır.

Redox kavramı reduzierend ve oxsidierend kelimelerinin ilk hecelerinin birleşiminden çıkmıştır.

Reduzierend (indirgemek) etkisi kirlilik maddelerini, okside eden serbest aktif klordur. Klorlanmış suyun redox potansiyelinin değeri; oksidasyon ve indirgeme etkilerinin oranları önemli sağlık parametreleridir.

Her yüksek redox potansiyeli; yüksek oksidasyon etkisi ve yosun öldürme hızı için kavram olarak sadece klor miktarı değildir. Blakis bu cins ve miktarı içinde geçici bulunan kirliliklere bağlıdır. pH değeri TS 11899?da belirlenen 7.2-7.6 arasında ise ve redox potansiyeli 750 mV  ise bu değerler doğru sağlık parametrelerini verirler. Bu değerin altına düşüldüğünde (örneğin 700 mV) cihazlar hemen kontrol edilmelidirler. Havuz suyunun geçici kirliliğin sebebi; çalışmayan flok dozaj cihazı ya da serbest klor miktarının düşük olmasıdır.

İlaçlama:

Hijyenik ve sağlıklı bir havuza sahip olmak için bakımlarının güvenilir kişiler tarafından yapılması ve laboratuvar ortamlarında ölçülmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığın’dan onaylı kimyasallar satın alınmalı ve doğru oranlar ile kullanılmalıdır. Doğal afetler sonucunda oluşan su bozukluklarında (Şiddetli Fırtına) havuz farklı kimyasallar ile desteklenebilir.

Filtrasyon:

Havuzda filtrasyonun önemi oldukça büyüktür. Sadece kimyasal ile havuz temizliği yapılmamalıdır. Havuzu İstenmeyen bakteri ve yabancı maddelerden korumak için pompa filtre sistemine gerek duyulmaktadır. Suyun sirkülasyonu bu açıdan önemlidir. Bu filtrasyon sistemine destek vermek için dip süpürgesi ve fırçalama işlemleri yapılmalıdır. Filtre temiz tutulmalı ve filtrenin içinde bulunan kumu, torbası veya kartuşu aralıklar ile değiştirilmelidir.

Bunun sonucunda filtrasyon için önemli maddeler;

Sirkülasyon pompasının temizlenmesi ve bakımlarının zamanında yapılması,
Kum filtrelerinin temizlenmesi ve bakımlarının zamanında yapılması,
Havuz suyunun sirküle edilmesi ve taşma kanallarının temizlenmesi,
Denge deposunun temizlenmesi ve suyunun kontrolünün sağlanması,
Sistemin doğru ve çalışır hale getirilmesi.

Detaylı bilgi için bizimle BURADAN iletişime geçebilirsiniz.